Marketing

Digitálny marketing pomáha organizáciám zvýšiť svoju online prítomnosť a dosiahnuť cieľ pomocou rôznych digitálnych kanálov, ako sú sociálne siete, vyhľadávače, e-mailová komunikácia a iné.