Rozmery obrázkov Facebook Ads | MR News

08/06/2023

Rozmery obrázkov Facebook Ads

Veľkosť obrázkov je dôležitým faktorom pri vytváraní efektívnych reklám na Facebooku. Správna veľkosť zabezpečí, že vaše obrázky sa zobrazia správne a v maximálnej kvalite bez orezania alebo deformácie. Tu je prehľad odporúčaných veľkostí obrázkov pre rôzne typy reklám na Facebooku:

Profilový obrázok facebook stránky:

 • Odporúčaná veľkosť: 180 x 180 pixelov
 • Minimálna veľkosť: 180 x 180 pixelov
 • Obrázok by mal byť štvorcový a musí byť aspoň 180 x 180 pixelov. Facebook ho automaticky oreže na kruhový tvar, preto je dôležité zvoliť obrázok s vhodným stredom.

Titulný obrázok facebook stránky:

 • Odporúčaná veľkosť: 820 x 312 pixelov
 • Minimálna veľkosť: 400 x 150 pixelov
 • Obrázok by mal mať pomer strán 2,7:1. Pri zvolení obrázku s vyšším rozlíšením bude mať lepšiu kvalitu.

Obrázok pre príspevky v novinkách na facebooku:

 • Odporúčaná veľkosť: 1200 x 630 pixelov
 • Minimálna veľkosť: 476 x 249 pixelov
 • Pri tejto veľkosti je zaručené, že sa váš obrázok zobrazí správne vo feede noviniek. Odporúča sa použiť pomer strán 1,9:1.

Obrázok pre reklamy v príspevkoch v novinkách na facebooku:

 • Odporúčaná veľkosť: 1200 x 628 pixelov
 • Minimálna veľkosť: 254 x 133 pixelov
 • Podobne ako pre príspevky v novinkách, odporúča sa pomer strán 1,9:1.

Obrázok pre reklamy v pravom stĺpci na facebooku:

 • Odporúčaná veľkosť: 1200 x 628 pixelov
 • Minimálna veľkosť: 254 x 133 pixelov
 • Tento typ reklamy sa zobrazuje v pravom stĺpci na Facebooku. Odporúča sa rovnaká veľkosť ako pre reklamy v príspevkoch v novinkách.

Obrázok pre karty na Facebook Instant Articles:

 • Odporúčaná veľkosť: 1080 x 1080 pixelov
 • Minimálna veľkosť: 254 x 133

Naštartuj svoj biznis

Nenechajte svoje nápady nezrealizované, naštartujte svoj biznis a dosiahnite úspech.

Poďme sa spoznať!