Nová legislatíva pre drony od 15. júla 2024: Čo potrebujete vedieť | MR News

02/07/2024

Nová legislatíva pre drony od 15. júla 2024: Čo potrebujete vedieť

 

Všetko, čo potrebujete vedieť o dronoch: Nová legislatíva, tipy a triky

Drony sú v posledných rokoch čoraz populárnejšie a ich využitie sa rozširuje nielen medzi profesionálmi, ale aj medzi hobby nadšencami. S tým však prichádza aj potreba lepšieho pochopenia legislatívy a pravidiel, ktoré s dronmi súvisia. 

Konkrétne zmeny v legislatíve týkajúcej sa dronov od 15. júla 2024

Od 15. júla 2024 vstupujú do platnosti nové legislatívne zmeny týkajúce sa prevádzkovania dronov. Tieto zmeny sa týkajú registrácie, poistenia, pilotných skúšok a pravidiel lietania. Náš článok vám poskytne podrobný prehľad o všetkom, čo potrebujete vedieť o lietaní s dronmi, vrátane dronov značky DJI.

1. Nové pilotné preukazy

Od 15. júla 2024 prestanú platiť všetky staré pilotné preukazy vydané Dopravným úradom. Všetci piloti budú musieť získať nové preukazy pre kategórie A1/A3 alebo A2. Tieto kategórie sú zamerané na rôzne úrovne skúseností a typy lietania.

A1/A3:Tieto kategórie sú určené pre rekreačných pilotov a tých, ktorí lietajú s menšími dronmi vo voľnom priestore. Skúšky na tieto kategórie preveria základné znalosti o pravidlách lietania, bezpečnosti a zákonoch.

A2: Táto kategória je určená pre pilotov, ktorí lietajú bližšie k ľuďom a obývaným oblastiam. Skúšky na túto kategóriu sú náročnejšie a vyžadujú hlbšie porozumenie pravidlám a bezpečnostným postupom.

2. Zrušenie rozlišovania leteckých prác

Nová legislatíva zrušuje kategóriu "Letecké práce" PVLP. Tým sa ruší rozlišovanie medzi hobby a komerčným lietaním. Všetci piloti, bez ohľadu na účel lietania, musia dodržiavať rovnaké pravidlá a podmienky.

3. Spoplatnenie registrácie a skúšok

Registrácia prevádzkovateľov a dronov na Dopravnom úrade bude od 15. júla 2024 spoplatnená sumou 35 eur. Pilotné skúšky budú stáť 30 eur. Do tohto dátumu sú tieto služby poskytované zadarmo, čo dáva prevádzkovateľom a pilotom čas na prispôsobenie sa novým pravidlám bez dodatočných nákladov.

4. Poistenie dronov v C0 a C1

Drony v kategóriách C0 a C1 (do 250 g) už nebudú musieť byť poistené. Toto zjednodušenie zníži administratívne a finančné bremeno pre používateľov menších dronov, ktoré predstavujú nižšie riziko.

5. Zvýšenie pokút

Legislatíva prináša aj zvýšenie pokút za nedodržiavanie pravidiel. Maximálna pokuta pre fyzické osoby bude 5 000 eur a pre firmy 20 000 eur. Zvýšenie pokút má za cieľ zvýšiť dodržiavanie pravidiel a bezpečnostných opatrení.

6. Registrácia sériových čísel

Od 15. júla 2024 bude povinné registrovať aj sériové čísla dronov (SN) na Dopravnom úrade. Táto požiadavka zabezpečí lepšiu kontrolu a sledovateľnosť dronov, čo pomôže pri identifikácii a regulácii ich používania.

Nová legislatíva prináša významné zmeny, ktoré zvyšujú bezpečnosť a kontrolu nad používaním dronov. Užívatelia dronov, vrátane tých od značky DJI, by mali byť oboznámení s týmito zmenami a zabezpečiť súlad s novými požiadavkami.

DJI drony

DJI je vedúcim výrobcom dronov na trhu, známy svojimi inovatívnymi technológiami a spoľahlivými produktmi. Medzi najpopulárnejšie modely patrí DJI Phantom, DJI Mavic, DJI Inspire a DJI Mini. Každý z týchto dronov má svoje špecifikácie a je vhodný pre rôzne úrovne zručností a potreby.

1. DJI Phantom - Ideálny pre profesionálnu fotografiu a videografiu.

2. DJI Mavic - Kompaktný a prenosný, vhodný pre cestovanie a outdoorové aktivity.

3. DJI Inspire - Určený pre filmárov a profesionálov v oblasti videoprodukcie.

4. DJI Mini - Perfektný pre začiatočníkov, ktorí hľadajú ľahký a jednoduchý dron.

Kto je prevádzkovateľ a pilot dronu?

Prevádzkovateľ dronu:Osoba alebo organizácia, ktorá vlastní alebo má kontrolu nad dronom a zodpovedá za jeho používanie.

Pilot dronu: Osoba, ktorá priamo riadi dron počas letu.

Hlavné povinnosti prevádzkovateľa a pilota dronu

Prevádzkovateľ: Registrácia dronu, poistenie, zabezpečenie súladu s legislatívou.

Pilot: Absolvovanie potrebných školení a skúšok, dodržiavanie pravidiel lietania a bezpečnostných predpisov.

Registrácia prevádzkovateľa dronu

Registrácia je povinná pre všetkých prevádzkovateľov dronov. Tento proces zahŕňa poskytnutie základných informácií o dronu a prevádzkovateľovi na Dopravnom úrade.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Prevádzkovatelia sú povinní zabezpečiť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dronu. Poistenie musí pokrývať prípadné škody spôsobené tretím stranám.

Pilotné skúšky A1/A3

Piloti musia absolvovať pilotné skúšky pre kategórie A1 a A3. Tieto skúšky preverujú znalosti potrebné na bezpečné lietanie s dronmi.

Pravidlá lietania s dronom

Maximálna výška: 120 metrov nad zemou.

Lietanie v obývaných oblastiach: Zakázané bez špeciálneho povolenia.

Viditeľnosť: Dron musí byť vždy v zornom poli pilota.

Predletová príprava

Pred každým letom musí pilot vykonať kontrolu dronu, skontrolovať poveternostné podmienky a zabezpečiť, že let nebude predstavovať riziko pre ľudí a majetok.

Máte otázky? Pozrite si najčastejšie otázky a odpovede, ktoré by vás mohli zaujímať

Čo ak mám dron bez "C" certifikácie?

Drony bez "C" certifikácie môžu mať obmedzenia v používaní, najmä v obývaných oblastiach a v blízkosti citlivých zón.

Čo označuje C-trieda C1, C2, C3, C4?

 • C1:Drony do 900g.
 • C2: Drony do 4 kg.
 • C3:Drony do 25 kg.
 • C4:Drony do 25 kg, ktoré nie sú vybavené automatickými funkciami.

Zoznam "C" certifikovaných DJI dronov

 • C1: DJI Mavic Mini, DJI Mini 2
 • C2: DJI Mavic Air 2, DJI Air 2S
 • C3: DJI Phantom 4, DJI Inspire 2
 • C4: DJI Matrice 300 RTK

Čo je A1, A2, A3?

 • A1: Lietanie nad ľuďmi, ale nie nad zhromaždeniami.
 • A2: Lietanie blízko ľudí, vyžaduje väčšiu kontrolu a plánovanie.
 • A3: Lietanie ďaleko od ľudí a budov.

Môžem lietať v noci?

Lietanie v noci je povolené len s dronmi vybavenými osvetlením, ktoré umožňuje jasné videnie dronu a jeho orientáciu vo vzduchu.

Aký je minimálny vek pilota?

Minimálny vek pilota dronu je 16 rokov. Mladší piloti môžu lietať pod dohľadom dospelej osoby s platnými povoleniami.

Zaujíma vás prehliadka s dronom pre vašu firmu?

Ak máte záujem o profesionálne služby s dronom, ako sú prehliadky či mapovanie, neváhajte nás kontaktovať. Naša firma ponúka širokú škálu dronových služieb prispôsobených vašim potrebám.

Naštartuj svoj biznis

Nenechajte svoje nápady nezrealizované, naštartujte svoj biznis a dosiahnite úspech.

Poďme sa spoznať!