Čo je to a čo zmanená back end vývoj? | MR News

14/02/2023

Čo je to a čo zmanená back end vývoj?

Backend vývoj je oblasť programovania, ktorá sa zaoberá vytváraním a správou webových aplikácií a služieb, ktoré sú zvyčajne skryté pred používateľmi. Zatiaľ čo frontend vývoj sa zaoberá tým, ako používatelia interagujú s webovými stránkami a aplikáciami, backend vývoj sa zaoberá programovaním a správou funkcií a služieb, ktoré sú potrebné na podporu frontend časti aplikácie.

Backend vývoj sa zaoberá rôznymi technológiami, ktoré sa používajú na tvorbu webových aplikácií. Jednou z najčastejších technológií používaných v backend vývoji sú programovacie jazyky Python, Java, PHP, ASP.NET, ktoré majú mnoho knižníc a frameworkov na tvorbu webových aplikácií a sú jednoduché na použitie.

Vývoj backendu zahŕňa aj prácu s databázami a dátami. Programátori musia vedieť, ako sa pripojiť k databázam a ako vykonávať CRUD (vytvoriť, čítať, aktualizovať a vymazať) operácie. Na to sa používajú rôzne technológie, ako napríklad SQL, NoSQL a ORM frameworky.

Bezpečnosť je tiež veľmi dôležitá súčasť backend vývoja. Programátori musia chrániť webové aplikácie pred útokmi ako napríklad SQL injection alebo cross-site scripting (XSS). Musia tiež vedieť, ako správne zabezpečiť heslá a iné citlivé informácie.

V dnešnej dobe sa veľa webových aplikácií a služieb poskytuje cez API (rozhranie pre programovanie aplikácií), čo znamená, že vývoj backendu zahŕňa aj prácu s API. Programátori musia vedieť, ako navrhnúť a implementovať API, ako testovať API a ako poskytnúť dokumentáciu pre používateľov API.

Vývoj backendu zahŕňa tiež testovanie a ladenie kódu. Programátori musia mať skúsenosti s testovaním a ladením rôznych častí backend aplikácie, aby sa uistili, že všetko funguje správne.

V záverečnom procese musí backend programátor koordinovať a pracovať s frontend programátormi.

Naštartuj svoj biznis

Nenechajte svoje nápady nezrealizované, naštartujte svoj biznis a dosiahnite úspech.

Poďme sa spoznať!