Prichádza aktualizovaná verzia Google Consent Mode v2 | MR News

07/02/2024

Prichádza aktualizovaná verzia Google Consent Mode v2

Čo je Google Consent Mode v2?

V súčasnosti Google informuje inzerentov o potrebe zaviesť aktualizovanú verziu Consent Mode pre tých, ktorí chcú pokračovať v používaní personalizovanej reklamy, vrátane remarketingu a príslušného spracovania dát. Táto požiadavka je kľúčová pre inzerentov, ktorí sa spoliehajú na tieto techniky pre svoje online marketingové kampane, s účinnosťou od tohto roku. Celkovo možno povedať, že zavedenie Google Consent Mode v2 je reakciou na rastúci dôraz na ochranu súkromia užívateľov a dodržiavanie právnych požiadaviek týkajúcich sa ochrany osobných údajov na internete.

Google zdôrazňuje, že implementácia Consent Mode je nevyhnutná pre inzerentov, ktorí chcú využívať pokročilé marketingové služby, vrátane zhromažďovania relevantných údajov cez Google Ads a Google Analytics 4. Pre tých, ktorí remarketing nevyužívajú, aktualizácia zatiaľ nie je potrebná.

Vzhľadom na význam remarketingových kampaní pre mnohé podniky sa odporúča, aby inzerenti neodkladali implementáciu aktualizácie. Google plánuje začať s postupnou aktiváciou tejto zmeny na účtoch inzerentov už v marci 2024. 

Prečo sa zavádza a aké novinky prinesie?

Ochrana súkromia užívateľov: S rastúcimi obavami týkajúcimi sa ochrany súkromia a zvýšeným právnym požiadavkám, ako je GDPR v Európe, sú spoločnosti nútené zabezpečiť, aby spracovanie osobných údajov užívateľov bolo v súlade s príslušnými predpismi a rešpektovalo ich súkromie. Google Consent Mode v2 umožňuje webovým stránkam ľahšie riadiť, ako sú dáta používateľov spracovávané na základe ich súhlasu.

Dodržanie regulácií: Spoločnosti podliehajú rôznym právnym požiadavkám týkajúcim sa ochrany osobných údajov, ako je GDPR, a musia zabezpečiť, že ich činnosti na internete sú v súlade s týmito požiadavkami. Zavedenie nástroja ako je Google Consent Mode v2 môže pomôcť webovým stránkam lepšie dodržiavať tieto regulácie.

Transparentnosť a užívateľská kontrola: Užívatelia majú stále viac možností ovplyvňovať, ako sú ich osobné údaje na internete spracovávané. Google Consent Mode v2 umožňuje webovým stránkam transparentnejšie komunikovať s používateľmi ohľadom spracovania ich údajov a dáva im viac kontroly nad tým, ako sú ich údaje využívané.

Ako Google Consent Mode v2 funguje a ako postupovať?

Inzerenti majú dve možnosti, ako postupovať v závislosti od ich využívania remarketingu: buď nevyžadujú žiadne kroky, ak remarketing neplánujú využívať, alebo potrebujú implementovať aktualizáciu, ak chcú využívať GAds remarketing aj v budúcnosti.

Nová verzia Consent Mode, označovaná ako verzia 2, predstavuje rozšírené riešenie, ktoré vyžaduje explicitný súhlas užívateľov na spracovanie cookies a osobných údajov, najmä v súvislosti s personalizovanou reklamou a analýzou. Táto aktualizácia reaguje na zvýšené požiadavky na ochranu súkromia a je súčasťou regulácie DMA. Zahrňuje dva dodatočné stavy súhlasu pre reklamu, čím umožňuje lepšiu kontrolu nad spracovaním údajov podľa predpisov GDPR a ePD.

Pre inzerentov, ktorí potrebujú aktualizovať svoje webové stránky, existujú rôzne možnosti prístupu, vrátane využitia riešení od certifikovaných partnerov Google alebo vlastnej implementácie. Je dôležité, aby inzerenti, ktorí sa chystajú pokračovať v používaní personalizovanej reklamy, prijali potrebné kroky na zabezpečenie súladu s novými pravidlami a predišli tak negatívnym dôsledkom, ktoré môžu nastať od marca 2024. Viac informácií sa môžete dočítať na web stránke Google.

Zhrnutie: nová požiadavka na implementáciu Google Consent Mode je dôležitá pre inzerentov využívajúcich remarketing. Je kľúčové pripraviť sa na túto zmenu a zabezpečiť, že aktualizácia bude vykonaná včas, aby sa predišlo prerušeniu efektívnych marketingových kampaní.

Pre ďalšiu pomoc a usmernenie, by inzerenti nemali váhať kontaktovať odborníkov. Kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

Naštartuj svoj biznis

Nenechajte svoje nápady nezrealizované, naštartujte svoj biznis a dosiahnite úspech.

Poďme sa spoznať!